top of page

Om Face:it kurserne

Indholdet på dagen:

  • Hvorfor arbejde med følelser?

  • Historien bag FACE:IT

  • Viden om emotionel spejling 

  • Erfaringer med FACE:IT

  • Videndeling

  • Egenproduktion af Social Story Video til brug næste dag. 

Undervisere:

  • Niels Rahnbæk, Billedkunstner og skulptør

  • Carsten Møller, Lærer på Sødalskolen, inklusionsvejleder, traume- og regressionsterapeut

bottom of page