top of page

”Kids​​​​​​​​​​​​​​ in Tune” uddannelsen med Alé Duarte

 

Ale Duarte er ekspert i arbejdet med børns selvregulering og traumer.

 

Vi er meget, meget glade for at det efter flere års forsøg, er lykkedes at få Alé Duarte til at komme til Danmark og lave en 12 dages uddannelse.

 

Uddannelsen ”Kids in Tune” er lavet til terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, socialarbejdere og andre fagfolk, der søger nye måder at møde og arbejde med børn på.

 

Med de forandringer der sker i vores verden, er det nødvendigt med en ny måde at møde børnene på. Tænk blot på, hvad COVID19, krigen i Ukraine og Mellemøsten, sociale medieforstyrrelser, skærm afhængighed, tests, krav og stressede voksne kan gøre ved børnenes nervesystemer.

 

På uddannelsen lærer du systematisk at analysere og understøtte børns adfærd og intentioner. Der vil være fokus på barnets intention, energiniveau, følelser og den voksnes regulering.

 

Alé har igennem de seneste 30 år udviklet en metode, Sintonizando, der møder og understøtter barnets nervesystem og naturlige selvregulering. Hans formidling af metoden er enestående og giver dig, som deltager, mulighed for at lære at navigere og håndtere de komplekse mønstre i børns adfærd, følelser og intentioner.

 

Uddannelsen er meget praksisorienteret med blandt andet live demonstrationer, øvelser og teori, der er let omsættelig til din hverdag.


Vi, Carsten og Hanne, har oplevet at vores møde med Alé Duarte og hans tilgang har ændret vores måde at se, møde og arbejde med børn og unge på. Vi har fået redskaber og perspektiver til at analysere, forstå og igangsætte initiativer, der understøtter børnenes læring, heling og udvikling.

 

Det gælder for børn i daginstitutioner og skoler og i både pædagogisk og terapeutisk kontekst. I terapien oplever vi børn og unge, som er glade for tilgangen, hvor de gennem aktiviteter og leg kan arbejde med svære ting uden, at det bliver overvældende. De har lyst til at komme igen.

 

Pædagogisk oplever vi, at tilgangen er regulerende både for det enkelte barn og for fællesskabet.

Vi håber, du vil være med på uddannelsen og at tilgangen og redskaberne også kommer til at spille en afgørende rolle i din personlige og faglige udvikling.

 

Undervisningsform – Tre moduler (3 x 4-dages workshop)

 

Modul 1 (25.-28. maj 2024): Mød barnets nervesystem – HOLD


Modul 1 fokuserer på at arbejde med forskellige tilstande af arousal og konstruere aktiviteter, der imødekommer hvert barns unikke behov. Ved at skabe det rette miljø for barnet vil det udvikle resiliens og træffe positive valg, hvilket fører til forbedret interaktion med andre. Det kræver også en viden og bevidsthed hos de voksne om eget nervesystem og om hvordan det påvirker børnenes, samt hvilke pædagogiske og didaktiske tiltag, som kan styrke børnenes og gruppens evne til regulering.

 

Modul 2 (22.-25. august 2024): Interaktioner og udviklingsprocesser – FLOW


Modulet giver dig mulighed for fordybelse i børns interaktioner og udviklingsprocesser. Her lægger vi vægt på at skabe støttende interventioner, som udvikler børns kreativitet og tolerance, både når tingene går godt og når de står over for udfordringer. At finde den rette balance mellem følelsesmæssig trivsel og kreativitet er afgørende. På dette modul introduceres deltagerne til Robusthedscirklen, som består af domænerne – Konstruktion, Dekonstruktion og Transformation. Robusthedscirklen er genial til regulering af følelser.

 

Modul 3 (7.-10. november 2024): Integration og afstemning – SLOW


Dette modul vil udforske kompleksiteten af børns bevidsthed og hvordan vi kan guide dem til at være opmærksomme på deres kropslige oplevelser. Ved at gøre det kan vi forbedre integration i børns nervesystemer. For at navigere i denne del af børns oplevelser, vil vi bruge teknikker som somatisk tracing og touch.

 

HOLD, FLOW, SLOW™


HOLD, FLOW, SLOW-rammen er et uvurderligt værktøj til at forstå børns nervesystem og hvordan de kan opleve og reagere i forskellige situationer og aktiviteter. Ved at samle forskellige aspekter af selvregulering følger rammen en naturlig flow af intention, der omfatter begyndelse, midte og slutning. Når børn står over for pres og stress, mistes det naturlige flow. Dette kan resultere i dysregulering af nervesystemet og ses som ureguleret adfærd såsom manglende fokus, irritabilitet, demotivation og vanskeligheder i sociale interaktioner.

 

Tidsrammen for hvert 4-dages træningsmoduL: 30 Undervisningstimer:
Dag 1-3: 9:30 – 13:00 og 14:30 til 17:30
Dag 4: 9:00 – 12:00 og 13:30 til 15:30

 

Supervision og erfaringsudveksling:


Mellem hvert modul og omkring en måned efter det sidste modul vil der være online supervision med Alé, Hanne og Carsten.
Du vil derudover blive inviteret til at deltage i en online studiegruppe, som etableres på uddannelsen. Her er mulighed for at invitere Hanne eller Carsten til et af jeres møder.

 

Lidt om Alé Duarte


Alé Duarte er skaber og udøver af Sintonizando metoden, en metode til selvregulering, der er baseret på nervesystemet, som han har forfinet i de sidste 30 år.

Alés tilgang har givet rigtig mange børn og voksne en dybere forståelse af deres kroppe og sind og dermed understøttet større balance i deres liv. Alés teknikker, der er forankret i nervesystemet, har vist sig gavnlige for traumatiserede børn, hvilket hjælper terapeuter, pædagoger og forældre med at tackle adfærdsproblemer.


Som en del af sin professionelle karriere ydede Alé støtte til fagfolk i forbindelse med naturkatastrofer (tsunami 2005 i Asien, orkanen Katrina 2006 i USA, jordskælvet 2008 i Kina, tsunami 2011 i Japan og jordskælvet 2023 i Tyrkiet) samt i civile konflikter i Sri Lanka, Syrien og Ukraine (2022).

 

Alé er uddannet i Somatic Experiencing® og Rolfing® Structural Integration og Rolfing® Movement Practitioner. Han er certificeret i THNK School of Creative Leadership’s executive leadership program, som Integral Facilitator® og MetaIntegral Embodied Practice samt certificeret coach ved Hudson Institute i Californien (USA). I løbet af sin karriere har Alé delt ud af sin viden og tilgang i 27 lande med tusinder af deltagere.

 

Se mere om Alé Duarte på www.aleduarte.com

 

Assistenter: Hanne og Carsten står for det praktiske og assisterer undervejs. De er med til at tilpasse metoden til en dansk hverdag såvel pædagogisk som terapeutisk. I løbet af uddannelsen vil de også fortælle om deres erfaringer og hvordan de omsætter Ales metode i hverdagen.

 

Lidt om Hanne og Carsten


Hanne Østergaard Bertelsen: lærer, Inklusionsvejleder, konfliktmægler, familieklasselærer, psykoterapeut MPF, supervisor, SE-praticitioner, og assistent på SE-uddannelsen og på Ale Duartes uddannelser i Danmark.


Carsten Møller, lærer, inklusionsvejleder, traumeterapeut, supervisor, oplægsholder, medskaber af FACE:IT, SE-praticitioner og assistent på Ale Duartes uddannelser i Danmark.

12 dages uddannelse med Alé Duarte

kr 0,00Pris
 • Pris: pr. modul er 10.000 inkl. moms. Den samlede uddannelse koster 30.000 kr. inkl. Moms.
  Modulerne kan betales hver for sig eller samlet.

  Tilmeldingen er bindende. 

   

  Tilmeldingsfrist:

  Modul 1: 1. marts 2024.

  Modul 2: 1. juni 2024

  Modul 3: 1. september 2024

  Der er plads til max 34 deltagere

  Sprog: Undervisningen foregår på letforståeligt engelsk.

  Forplejning: Kaffe, the, snacks, frokost og noget sødt om eftermiddagen.

  Sted: INSP, Slagteristræde 9, 4000 Roskilde

 • Kurset kan kunne bestilles ved, at sende en mail til: carsten@mererobust.dk.

bottom of page